فروشگاه-تم-تولد|-خرید-تم-تولد|-لوازم-جشن
0

تاج

یک کلاه نمادین است که توسط پادشاهان و ملکه‌ها به سر گذاشته می‌شود تا نشانه‌ای از قدرت و رسمیت آنان باشد.