فروشگاه-تم-تولد|-خرید-تم-تولد|-لوازم-جشن
0

رنگین کمان

رنگین کمان (که با نام‌های قوس و قزح، آز فندک، تیراژه، کمان رستم، آدینده یا نوشه نیز شناخته می‌شود) پدیده‌ای نوری و قیاسی است که زمانی که خورشید به قطرات نم و رطوبت جو زمین می‌تابد باعث ایجاد طیفی از نور در آسمان می‌شود. این پدیده به شکل یک کمان رنگین در می‌آید.رنگین کمان‌ها به کمک نور خورشید در آسمان در سوی مخالف خورشید پدیدار می‌شوند.